ZAPOSLENI

Učitelj/ica Dela in naloge Razred
 Čelhar Anita socialna pedagoginja 

individualna in skupinska pomoč 

jutranje varstvo 

 
Geržina Andreja biologija 

kemija 

naravoslovje 

sodobna priprava hrane (i)  

načini priprave hrane (i) 

poskusi v kemiji (i) 

laborant 

organizmi v naravi in umetnem okolju 

delo z nadarjenimi 

dodatni pouk 

8., 9. 

8., 9. 

7. 

7. 

8.

9.

6., 7., 8. 

7., 8., 9. 

7., 8., 9. 

9. 

Godeša Katja angleščina

dopolnilni in dodatni pouk

6., 7., 8., 9. 

6., 7., 8., 9.

Kocjan Andreja likovna umetnost 

tehnika in tehnologija

6., 7., 8., 9. 

6., 7., 8. 

Kristan Mojca slovenščina 

nemščina NIP 

nemščina 1, nemščina 2 

knjižnica 

dopolnilni in dodatni pouk 

7., ,8., 9.

4.– 6. 

7., 8. 

 

6., 7., 8., 9. 

Močnik Karmen specialna pedagoginja  
Nelec Sedej Nataša učna pomoč

individualna in skupinska učna pomoč

 

2.

Novak Simon glasbena umetnost

otroški in mladinski pevski zbor

podaljšano bivanje

6., 7., 8., 9. 

 

 

Oblak Damjana tiflopedagoginja  4.
Požar Polona RP-šport 

šport 

šport za sprostitev (i) 

izbrani šport-odbojka (i) 

NIP – šport  

kolesarski izpit 

podaljšano bivanje

4., 5. 

6., 7.a , 8., 9. 

7., 8. 

9.

4., 5., 6. 

5.

 

Rojc Teja šport 6., 7.b, 8.
Slavec Geržina Alenka razredni pouk

podaljšano bivanje

5. 

 

Smrdel Petra razredni pouk 

podaljšano bivanje

4.

 

Smrekar Teja učiteljica pripravnica na predmetni stopnji  
Šabec  Mateja razredni pouk

jutranje varstvo

1.

 

Štembergar Mojca razredni pouk 

jutranje varstvo 

podaljšano bivanje

2.

 

 

Šućur Popović Sladjana zgodovina 

domovinska in državljanska kultura in etika

6., 7. 

7., 8. 

Tomažič Monika matematika, slovenščina

naravoslovje 

gospodinjstvo  

delo z nadarjenimi 

podaljšano bivanje

6.

6.

6.

 

 

Tomažinčič Valentina razredni pouk

jutranje varstvo

3.
Tomšič Vanja RP – angleščina

podaljšano bivanje

1., 2., 3., 4., 5.

 

Udovič Jožko geografija 

zgodovina 

podaljšano bivanje 

turistična vzgoja 

6., 7., 8., 9. 

8., 9. 

 

7., 9

Urbančič Maruška slovenščina 6., 7.
Vidmar Martin fizika 

dopolnilni pouk

8., 9.

 

Vidrih Andreja druga strokovna delavka v 1. razredu 

podaljšano bivanje

1.

 

Vrh Sabina matematika

fizika

6. b, 7., 8. in 9.

8. in 9.

RAZREDNIKI IN NADOMESTNI RAZREDNIKI

RAZRED RAZREDNIK NADOMESTNI RAZREDNIK
1. a. Šabec  Mateja Vidrih Andreja
2. a Štembergar Mojca Tomšič Vanja 
3. a Tomažinčič Valentina Nelec Sedej Nataša
4. a Smrdel Petra Udovič Jožko
5. a Slavec Geržina Alenka Požar Polona
6. a Tomažič Monika Kocjan Andreja
7. a Šućur Popović Sladjana Novak Simon
7. b Vrh Sabina Rojc Teja
8. a Godeša Katja Čelhar Anita
9. a Andreja Geržina Kristan Mojca

PODPORNA PEDAGOŠKA IN TEHNIČNA DELA

Bergoč Erika – kuharska pomočnica
Bezjak Suzana – čistilka 
Dolgan Trebše Mia – spremljevalka otroka 
Fidel Mirjam – čistilka 
Jovanović Bojana – tajnica VIZ
Kosić Petrović Dragana – knjigovodja
Koštić Bisera – čistilka
Mušić Sakib – kuhar
Nelec Sedej Nataša – svetovalna delavka
Popović Smilja  – kuharica, kuharska pomočnica
Rojc Teja – računalnikar, organizator informacijskih dejavnosti 
Srpan Teja – logopedinja
 Savić Marica – čistilka
Šelj Danijela – učna pomoč (javna dela)
Šetina Alenka –  računovodkinja
Španić Snježana – organizatorka šolske prehrane in vodja ZHR 
Štemberger Ervin –  kuhar 
Štrumelj Janja – čistilka
Šućur Popović Sladjana – vodja vrtca
Vidmar Dejan – hišnik

 

(Skupno 7.829 obiskov, 1 današnjih obiskov)