05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Zaposleni

ZAPOSLENI

Učitelj/ica Dela in naloge Razred
Bole Liljana razredni pouk 5. b
Geržina Andreja

biologija

kemija

naravoslovje

gospodinjstvo

sodobna priprava hrane (i)

poskusi v kemiji (i)

raziskovanje organizmov v domači okolici (i)

načini prehranjevanja

laborant

jutranje varstvo

delo z nadarjenimi

dopolnilni in dodatni pouk

8. in 9.

8. in 9.

6. in 7.

6.

7.

9.

7. in 8.

8.

 

 

8. in 9.

8. in 9.

Godeša Katja

razredni pouk – angleščina

angleščina

dopolnilni in dodatni pouk

delo z nadarjenimi

4.

6., 7., 8. in 9.

6., 7., 8. in 9.

8. in 9.

Kaluža Ana

slovenščina

podaljšano bivanje

6., 7. in 8.

5. a in 5. b

Kristan Mojca

slovenščina

nemščina (II) (i)

neobvezni IP – nemščina

knjižnica

dopolnilni in dodatni pouk

delo z nadarjenimi

9.

 

 

 

6., 7., 8. in 9.

8. in 9.

Likon Nada

fizika

tehnika in tehnologija

OGL (i)

OGK (i)

8., 9.

6.,7.,8.

7, 8.

9.

Nelec Sedej Nataša

domovinska in državljanska kultura in etika

učna pomoč

individualna in skupinska učna pomoč

7., 8.
Novak Simon

glasbena umetnost

otroški in mladinski pevski zbor

podaljšano bivanje

5.–9.
Požar Polona

RP-šport

šport

šport za zdravje (i)

izbrani šport-odbojka (i)

neobvezni IP – šport

podaljšano bivanje

kolesarski izpit

4., 5.

6.– 9.

7., 8.

9.

4., 5., 6.

3. in 4.

5. a in 5. b

Rojc Teja

RP-šport

šport

neobvezni IP – računalništvo

računalničar

5. b

6. in 8.

4. – 6.

 

Slavec Geržina Alenka

razredni pouk

podaljšano bivanje

5. b

5. a in 5. b

Smrdel Petra podaljšano bivanje 1. in 2.
Šabec  Mateja

razredni pouk

jutranje varstvo

2.

 

Štembergar Mojca razredni pouk 1.
Šućur Popović Sladjana

2. strokovna delavka

zgodovina

podaljšano bivanje

1.

6. in 9. 

 

Tomažič Monika

razredni pouk

podaljšano bivanje

jutranje varstvo

delo z nadarjenimi

4.

 

 

 

Tomažinčič Valentina razredni pouk 3.
Tomšič Vanja

RP – angleščina

podaljšano bivanje

1., 2., 3., 5.a in 5. b

 

Turk Darja

matematika

dopolnilni in dodatni pouk

6., 7., 8. in 9.

6., 7., 8. in 9.

Tušar Urška

likovna umetnost

likovno snovanje I

likovno snovanje III

neobvezni IP – umetnost

delo z nadarjenimi

podaljšano bivanje

6.–9.

7.

9.

4., 5., 6.

6., 7., 8., 9.

 

Udovič Jožko

geografija

zgodovina

6.–9.

7., 8.

RAZREDNIKI IN NADOMESTNI RAZREDNIKI

RAZRED RAZREDNIK NADOMESTNI RAZREDNIK
1. a. Štembergar Mojca Šućur Popović Sladjana
2. a Šabec  Mateja Petra Smrdel
3. a Tomažinčič Valentina Anita Čelhar
4. a Tomažič Monika Tomažič Monika
5. b Slavec Geržina Alenka Rojc Teja
5. a Bole Liljana Novak Simon
6. a Godeša Katja Ana Kaluža
7. a Darja Turk  
8. a Požar Polona Tušar Urška
9. a Kristan Mojca Andreja Geržina

PODPORNA PEDAGOŠKA IN TEHNIČNA DELA

Bergoč Erika – kuharska pomočnica
Močnik Karmen – defektologinja
Čelhar Anita – učiteljica dodatne strokovne pomoči
Štemberger Ervin – kuhar
Jovanović Bojana – tajnica VIZ
Kosić Petrović Dragana – knjigovodja
Koštić Bisera – čistilka
Mladenović Maja– organizatorka šolske prehrane in vodja ZHR
Mušić Sakib – glavni kuhar, vodja kuhinje
Nelec Sedej Nataša – svetovalna delavka
Popović Smilja  – kuharska pomočnica, čistilka
Rojc Teja – računalnikar
Srpan Teja – logopedinja
Savić Marica – čistilka
Šetina Alenka –  računovodkinja
Štrumelj Janja – čistilka
Šućur Popović Sladjana – vodja vrtca
Dolgan Mia – spremljevalka otroka
Vidmar Dejan – hišnik
Zadravec Marija – čistilka

 

(Skupno 4.499 obiskov, 4 današnjih obiskov)
 
 
 
 
Dostopnost