05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Zaposleni

ZAPOSLENI

Učitelj/ica Dela in naloge Razred
Abram Katarina

vzgojiteljica v vrtcu

druga strokovna delavka v 1. razredu

Bole Liljana razredni pouk 5.
Geržina Andreja

biologija

kemija

naravoslovje

gospodinjstvo

sodobna priprava hrane (i)

poskusi v kemiji (i)

laborant

jutranje varstvo

organizmi v naravi in umetnem okolju (i)

delo z nadarjenimi

dopolnilni in dodatni pouk

8., 9.

8., 9.

6., 7.

6.

7.

9.

6., 7., 8., 9.

7., 8., 9.

6., 7., 8., 9.

8., 9.

Godeša Katja

RP – angleščina

angleščina

dopolnilni in dodatni pouk

5.

6.,7.,8., 9.

6.,7.,8., 9.

Kaluža Ana

slovenščina

podaljšano bivanje

6., 8., 9.
Kristan Mojca

slovenščina

nemščina (II) (i)

neobvezni IP – nemščina

knjižnica

dopolnilni in dodatni pouk

delo z nadarjenimi

8.

8.

4., 5., 6.

6.,7.,8., 9.

6., 7., 8., 9.

Likon Nada

fizika

tehnika in tehnologija

OGL (i)

OGK (i)

8., 9.

6.,7.,8.

7, 8.

9.

Nelec Sedej Nataša

domovinska in državljanska kultura in etika

učna pomoč

individualna in skupinska učna pomoč

7., 8.

Novak Simon

glasbena umetnost

otroški in mladinski pevski zbor

podaljšano bivanje

5.–9.
Požar Polona

RP-šport

šport

šport za zdravje (i)

izbrani šport-odbojka (i)

neobvezni IP – šport

podaljšano bivanje

4., 5.

6.– 9.

7., 8.

9.

4., 5., 6.

Rojc Teja

kolesarski izpit

šport

računalnikar

podaljšano bivanje

5.

4., 7., 9.

Slavec Geržina Alenka

razredni pouk

podaljšano bivanje

4.
Smrdel Petra podaljšano bivanje 1., 2.
Šabec  Mateja

razredni pouk

jutranje varstvo

2.
Štembergar Mojca razredni pouk 1.
Šućur Popović Sladjana

zgodovina

dodatni in dopolnilni pouk

podaljšano bivanje

6., 9.

9.

Tomažič Monika

razredni pouk

podaljšano bivanje

jutranje varstvo

delo z nadarjenimi

4.a
Tomažinčič Valentina razredni pouk 3.
Tomšič Vanja

RP – angleščina

razredni pouk

1., 2., 3., 4.

4.a

Turk Darja

matematika

dopolnilni in dodatni pouk

6.–9.

6., 7., 8., 9.

Tušar Urška

likovna umetnost

likovno snovanje I

likovno snovanje III

neobvezni IP – umetnost

delo z nadarjenimi

podaljšano bivanje

6.–9.

7.

9.

4., 5., 6.

6., 7., 8., 9.

Udovič Jožko

geografija

zgodovina

6.–9.

7., 8.

RAZREDNIKI IN NADOMESTNI RAZREDNIKI

RAZRED RAZREDNIK NADOMESTNI RAZREDNIK
1. a. Štembergar Mojca Abram Katarina
2. a Šabec  Mateja Petra Smrdel
3. a Tomažinčič Valentina Anita Čelhar
4. a Vanja Tomšič Tomažič Monika
4. b Slavec Geržina Alenka Rojc Teja
5. a Bole Liljana Novak Simon
6. a Darja Turk Ana Kaluža
7. a Požar Polona Godeša Katja
8. a Kristan Mojca Tušar Urška
9. a Šućur Popović Sladjana Andreja Geržina

PODPORNA PEDAGOŠKA IN TEHNIČNA DELA

Bergoč Erika – kuharska pomočnica
Cej Florijana – čistilka
Čelhar Anita – učiteljica dodatne strokovne pomoči
Jelinčič Ksenija – kuharica
Jovanović Bojana – tajnica VIZ
Kidrič Majda – kuhar, kuharska pomočnica, knjigovodja
Koštić Bisera – čistilka
Mladenović Maja– organizatorka šolske prehrane in vodja ZHR
Mušić Sakib – glavni kuhar, vodja kuhinje
Nelec Sedej Nataša – svetovalna delavka
Popović Smilja  – kuharska pomočnica, čistilka
Rojc Teja – računalnikar
Snežana Jelić – učna pomoč preko javnih del
Savić Marica – čistilka
Šetina Alenka –  računovodkinja
Štrumelj Janja – čistilka
Šućur Popović Sladjana – vodja vrtca
Valenčič Nika – spremljevalka otroka
Vidmar Dejan – hišnik
Zadravec Marija – čistilka

(Skupno 3.354 obiskov, 1 današnjih obiskov)
 
 
 
 
Dostopnost