Ustanovitelj:

Občina Postojna

Naslov:

Osnovna šola Prestranek
Ulica 25. maja 14a
6258 Prestranek

Kontaktne osebe, telefon in splet:

Goran Uljan / ravnatelj: 05 75 42 685, mobitel: 040 122 827  ravnatelj@os-prestranek.si

Bojana Jovanović / tajnica VIZ: 05 75 42 512  os.prestranek@guest.arnes.si

Alenka Šetina / računovodkinja: 05 62 08 505  knjigovodstvo-os.prestranek@guest.arnes.si

Dragana Kosić Petrović / knjigovodja (položnice): 05 62 08 511  knjigovodja@os-prestranek.si

Nataša Nelec Sedej / svetovalna delavka: 05 62 08 504  natasa.nelec-sedej@guest.arnes.si

Snježana Španić / Organizatorka šolske prehrane: organizator.prehrane@os-prestranek.si

Uradne ure tajništva in računovodstva:

PONEDELJEK, SREDA, ČETRTEK in PETEK: 7.00 – 8.00 in 13.30 – 15.00

TOREK: 7.00 – 8.00

 

Uradne ure knjigovodstva (položnice):

PONEDELJEK in TOREK: 7.00 – 15.00

Splet šola:

http://www.os-prestranek.si

 

Splet vrtec:

https://vrtecprestranek.splet.arnes.si/

 

Podračun pri UJP: 01294 – 6030675594

Davčna številka: 98956574

Matična številka: 5086949000

 

Šolski okoliš:

Šolski okoliš Osnovne šole Prestranek tvorijo kraji:

Prestranek, Matenja vas, Rakitnik, Koče, Slavina, Žeje, Grobišče in Orehek. 

Šolski okoliš tvorijo štiri krajevne skupnosti: Prestranek, Slavina, Orehek in Štivan.

(Skupno 4.471 obiskov, 3 današnjih obiskov)