05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Šolski koledar

ŠOLSKI KOLEDAR

 

Pouk

S poukom smo začeli v torek, 1. septembra 2020. Zadnji dan pouka za 9. razred je torek, 15. junija 2021, za ostale učence četrtek, 24. junija 2021. Pouk poteka v dveh ocenjevalnih obdobjih.

 

Ocenjevalni obdobji Trajanje:
prvo od 01. septembra 2020            do 31.  januarja 2021
drugo od 01. februarja 2021              do 24. junija  2021

 

Počitnice
jesenske 26. oktober 2020                     do 1. november 2020
novoletne 25. december 2020                  do 02. januar 2021
zimske 22. februar 2021                      do 26. februar 2021
prvomajske 27. april 2021                          do  02. maj 2021

 

  1. 4. je pouka prost dan.

 

Delovnih sobot v tem šolskem letu ni.

V šolskem koledarju upoštevamo tudi vse praznike in dela proste dni, ko prav tako ne izvajamo pouka, tako da počitnice oz. prosti dnevi vključno s prazniki dejansko potekajo daljše povezano časovno obdobje.

 

Informativna dneva v srednjih šolah sta

 

  • v petek, februarja 2021
  • v soboto, 13. februarja 2021

 

Predmetni in popravni izpiti

 

  • od 16. junij do 30. junij 2021             rok za učence 9. r.
  • od 28. junija do 9. julija 2021                  rok  za učence od 1. do 8. r.
  • od 18. do 31. avgusta 2021             rok  za učence od 1. do 9. r.

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za učence 9. in 6. razreda

 

NPZ poteka v enem roku in sicer:

 

  • maj 2021 – slovenščina
  • maj 2021 – matematika
  • maj 2021 – tretji predmet bo angleščina za 6. in šport za 9. razred

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

 

Preverjanje ob koncu 2. obdobja se izvaja ob koncu 6. razreda osnovne šole. Z njim se preverja znanje iz matematike, slovenščine in tujega jezika. NPZ v 6. razredu je obvezen za vse učence (razen nekaterih izjem).

Preverjanje ob koncu 3. obdobja se izvaja ob koncu 9. razreda osnovne šole. Pri tem se preverja znanje iz  slovenščine in matematike ter tretjega predmeta, ki je za letošnje šol. l. že določen – to je šport. Preverjanje ob koncu 9. razreda je obvezno za vse učence (razen nekaterih izjem).

Edini rok za opravljanje NPZ je praviloma v mesecu maju.

Nacionalno preverjanje znanja je pisno. Pri posameznem predmetu traja najmanj 45 in največ 90 minut. Na isti dan učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja le iz enega predmeta.

Učenec in njegovi starši imajo pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v prisotnosti učitelja na šoli.

Dosežek učencev, izražen v absolutnih in odstotnih točkah, se vpiše v Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja. Dosežki pri NPZ ob koncu 9. razreda ne vplivajo na končni uspeh, na prehod v srednje šole pa le v redkih primerih.

Strokovni delavci in ravnatelj po pridobitvi rezultatov preverjanja opravijo analizo izvedbe in dosežkov ter pripravijo predloge izboljšav kvalitete poučevanja.

 

(Skupno 828 obiskov, 1 današnjih obiskov)
 
 
 
 
Dostopnost