Bralna značka je slovensko gibanje, ki že skoraj petdeset let spodbuja razvoj bralne kulture mladih. Gradi na tradiciji 47 bralnih značk oz. Zveze bralnih značk Slovenije in je od sedemdesetih let dalje organizacijsko delovala kot eden nacionalnih programov v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije. V letu 2002 se je Bralna značka organizirala kot samostojno Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, njen program pa je še vedno del nacionalnega programa Zveze prijateljev mladine Slovenije.
Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice, hkrati pa je bralna značka kot obšolska/interesna dejavnost lahko svobodnejša, bližja otrokom in mladim, in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje. Bralna značka se vseskozi močno vključuje v strokovna in družbena prizadevanja, da bi se dvignila bralna pismenost posameznikov in družbe v celoti.

Bralna značka (na splošno ali določena spominska bralna značka z imenom po pisatelju) se dogaja na 99 % osnovnih šol v Sloveniji, v tovrstno branje se vključuje  kar 55 % osnovnošolcev.

Tudi na naši šoli spodbujamo branje in zanj  poizkušamo navdušiti čim več učencev. Le-ti dobijo seznam knjig, iz katerega si izberejo njim ljube knjige, jih preberejo in se o prebranem pogovorijo z razredničarko na nižji stopnji ali z učiteljico slovenščine na višji stopnji.

Bralna značka vsako leto 17. septembra zaznamuje začetek bralnega leta, zaključuje pa se konec aprila, ko v goste povabimo enega od slovenskih pesnikov ali pisateljev, ki se otrokom predstavi na njemu svojstven način.

Ob koncu šolskega leta učenci prejmejo priznanje za uspešno opravljeno bralno značko. Tisti, ki so brali vseh devet let, pa še zlato priznanje in knjigo, ki jim jo podari Društvo Bralna značka Slovenije.

Seznami knjig za šolsko leto 2020/2021:

Bralna značka 1. razred
Bralna značka 4. razred
Bralna značka 6., 7. in 9. razred

(Skupno 1.423 obiskov, 1 današnjih obiskov)