Oddelčne skupnosti se povezujejo v skupnost učencev šole, ki jo predstavlja šolski parlament. Šolski parlament sestavljajo učenci – predsedniki in namestniki posameznih oddelčnih skupnosti. Na prvem sklicu smo izbrali vodstvo, predsednik je učenec 9. razreda Luka Malnaršič, njegov namestnik je Gaj Prudič, prav tako učenec 9. razreda.

Tema šolskega parlamenta v šolskem letu 2022/2023 je “Mladi in duševno zdravje”. Mentorici skupnosti učencev v letošnjem šolskem letu sta Petra Smrdel in Sladjana Šućur Popović.

Skupnost učencev bomo usmerili v povezovalno delovanje med učenci preko izvajanja projektov, športnih dni, kulturnega in družabnega udejstvovanja in seveda v realizacijo sklepov, ki so jih mladi parlamentarci sprejeli lansko leto v državnem zboru.

Petra Smrdel


ARHIV

2017/18

Oddelčne skupnosti se povezujejo v skupnost učencev šole, ki jo predstavlja šolski parlament. Šolski parlament sestavljajo učenci – predsedniki in namestniki posameznih oddelčnih skupnosti. Na prvem sklicu smo izbrali vodstvo, predsednica je učenka 9. razreda Polona Boštjančič, njen namestnik pa Žan Kontelj, prav tako učenec 9. razreda.

Tema šolskega parlamenta za šolsko leto 2017/2018 je »Šolstvo in šolski sistem«.  Mentorica skupnosti učencev v letošnjem šolskem letu je Petra Smrdel.

Skupnost učencev bomo usmerili v povezovalno delovanje med učenci preko izvajanja projektov, športnih dni, kulturnega in družabnega udejstvovanja in seveda v raziskovanje in ustvarjanje na razpisano temo parlamenta, ki po izkušnjah vsako leto aktivira učence v razrednih skupnostih. Učenci bodo tako lahko izražali svoje mnenje, pohvale, ideje, kritike…

ARHIV

2016/17

Oddelčne skupnosti se povezujejo v skupnost učencev šole, ki jo predstavlja šolski parlament. Šolski parlament sestavljajo učenci – predsedniki in namestniki posameznih oddelčnih skupnosti. Na prvem sklicu smo izbrali vodstvo, predsednica je učenka 9. razreda Polona Boštjančič, njen namestnik pa Žan Kontelj, prav tako učenec 9. razreda.

Tema šolskega parlamenta za šolsko leto 2017/2018 je »Šolstvo in šolski sistem«.  Mentorica skupnosti učencev v letošnjem šolskem letu je Petra Smrdel.

Skupnost učencev bomo usmerili v povezovalno delovanje med učenci preko izvajanja projektov, športnih dni, kulturnega in družabnega udejstvovanja in seveda v raziskovanje in ustvarjanje na razpisano temo parlamenta, ki po izkušnjah vsako leto aktivira učence v razrednih skupnostih. Učenci bodo tako lahko izražali svoje mnenje, pohvale, ideje, kritike…

 

(Skupno 1.018 obiskov, 1 današnjih obiskov)