05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Javna naročila

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU ZA SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA

 Predmet javnega naročila:

SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL za obdobje 2 let

Vabimo vas, da skladno z določili ZJN-2 in v skladu z Razpisno dokumentacijo – navodili oddate svojo ponudbo.

Oddana ponudba se bo štela za  pravočasno, če jo bo kandidat dostavil najpozneje do 22. 12. 2015 do 12.00 ure, na naslov naročnika:

OSNOVNA ŠOLA PRESTRANEK

ULICA 25. MAJA 14A

6258 PRESTRANEK

Ponudbe morajo ne glede na način dostave na zgoraj navedeni naslov prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozne. Odgovornost za pravočasno prispetje ponudb je v celoti na strani ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo dne 22. 12. 2015 ob 14.30 uri v prostorih naročnika.

 

Dokumentacija:

 

Nataša Režek Donev, ravnateljica       

(Skupno 328 obiskov, 1 današnjih obiskov)
 
 
 
 
Dostopnost