05-7542512 Osnovna šola Prestranek
 

Šolski koledar

ŠOLSKI KOLEDAR

S poukom smo začeli v ponedeljek, 2. septembra 2019. Zadnji dan pouka za 9. razred je petek, 15. junija 2020, za ostale učence sreda, 24. junija 2020. Pouk poteka v dveh ocenjevalnih obdobjih.

 

Ocenjevalni obdobji Trajanje:
prvo od 02. septembra 2019          do 31.  januarja 2020
drugo od 03. februarja 2020            do 24. junija  2020
Počitnice
jesenske od 28. oktobra 2019                    do 1. novembra 2019
novoletne od 25. decembra 2019                do 2. januarja 2020
zimske od 17. februarja 2020                 do 21. februar 2020
prvomajske od 27. aprila 2020                       do 2. maja 2020

V šolskem koledarju upoštevamo tudi vse praznike in dela proste dni, ko prav tako ne izvajamo pouka, tako da počitnice oz. prosti dnevi vključno s prazniki dejansko potekajo daljše povezano časovno obdobje.

V šolskem letu 2019/2020 ni predvidenih delovnih sobot.

 

Informativna dneva v srednjih šolah sta

  • v petek, 14. februarja 2020
  • v soboto, 15. februarja 2020

 

Predmetni in popravni izpiti

  • od 16. junij do 29. junij 2020              1. rok za učence 9. r.
  • od 26. junija do 09. julija 2020          rok  za učence od 1. do 8. r.
  • od 18. do 31. avgusta 2020                  2. rok  za učence od 1. do 9. r.

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za učence 9. in 6. razreda

NPZ poteka v enem roku in sicer:

  • maj 2020 – slovenščina
  • maj 2020 – matematika
  • maj 2020 – tretji predmet bo angleščina za 6. in šport za 9. razred

 

Ob koncu 2. in 3. vzgojno – izobraževalnega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ).

To pomeni, da učenci rešujejo poseben izbor nalog, ki pokaže, koliko obvladajo znanje, predpisano z učnim načrtom.

Od šol.l. 2013/2014 je preverjanje znanja obvezno za vse učence v 6. in 9. razredu.

Preverjanje ob koncu 2. obdobja  se izvaja  ob koncu 6. razreda, in sicer ga po predpisanem postopku izvajajo šole same. Z njim se preverja znanje iz matematike, slovenskega in tujega jezika.

Preverjanje znanja za 9. razred se izvede iz slovenskega jezika, matematike in tretjega predmeta, ki ga izbere minister. Letos je to šport.

Edini rok  za  opravljanje NPZ je praviloma v mesecu maju.

Nacionalno preverjanje znanja je pisno. Pri posameznem predmetu traja 60 minut. Na isti dan učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja le iz enega predmeta.

Učenec in njegovi starši imajo  pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v prisotnosti učitelja na šoli.

Dosežek učencev, izražen v absolutnih in odstotnih točkah, se vpiše v Obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja.

 

(Skupno 605 obiskov, 1 današnjih obiskov)
 
 
 
 
Dostopnost